Kristiansund Idrettsbarnehage as
 
 
   
Tel: 97708010 -   Nordvesthallen, 6511  Kristiansund 
 
Forsiden
Maximus
Hinkeland
Medimus
Krypeland
Micromus
Trampeland
Klappeland
Vikarer
Om oss
Informasjon
Ledelse
Idrettspedagog
Kjøkken
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
 ( 23/10/2014 )

KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS

Målsetning

Bevegelse gjennom idrett, lek er viktigste elementer i vår hverdag. Ikke fordi vi skal dyrke frem idrettstalenter, men fordi  via utvilklede motoriske ferdigheter utvikles barns kreativitet, handlingskompetanse, bevegelsesglede, språk, sosialkompetanse,  etikk og moral.

Det skapes en kultur hvor læring foregår gjennom fysiske aktiviteter både inne og ute. Vårt mål er at barn og foreldre skal møte kreative og serviceinnstilte ansatte som er stolte av faget de utøver, og som krever mye av hverandre for å skape et sunt, positivt, kreativt og utviklende miljø.

Dette skal vi oppnå ved å ha faglig meget høyt kvalifiserte medarbeidere. De skal kurses og oppdateres jevnlig gjennom blant annet våre samarbeidspartnere. Vi skal satse mye på den enkelte medarbeiders utvikling.

Både barn, ansatte og foreldre skal få ekstratilbud utover standard. Vår visjon er ikke bare "å tilfredsstille krav", vi skal gjøre det beste for alle parter.


Aktivitet og kosthold henger nøye sammen. Idrettsbarnehagen skal kunne tilby alle måltider med det siktemål å gi barna et variert og sunt kosthold. Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn.Les mer